Nyheter & Blogg

Paketera Konstrukt för återanvändning

Vi blev kontaktade via hemsidan av en redovisningsbyrå i Stockholm som hade flera kunder med samma behov. Av den anledningen konfigurerade vi en lösning som kan användas till flera med minimal anpassning

Läs mer

5 vanliga problem med budget och prognos

Att lägga budget är ofta förknippat med stress och ovilja. Verksamheten kan känna sig mer eller mindre tvingade att genomföra arbetet och nyttan med budgeten blir allt som oftast hårt ifrågasatt. Här har vi delat med oss av våra erfarenheter kring vanligast förekommande problem som organisationer stöter på i sitt budgetarbete.

Läs mer

Vi ställer ut på Kommek i augusti

Konstrukt är en ny och spännande produkt, särskilt lämpad för Budget och Prognos och passar utmärkt för offentliga verksamheter. Vi förstår vilka utmaningar som finns och tar gärna en diskussion för att förstå just er världsbild

Läs mer

Konstrukt vinner upphandling hos Riksteatern

Vi skall hjälpa Riksteatern förbättra sina processer för budget och prognos samt får ordning på produktionsplaneringen. De arbetar idag med Excel för Budget och prognos och produktionsplaneringen gör de i ett gammalt egenutvecklat system. Konstrukt hoppas hjälpa Riksteatern förbättra sina processer för att kunna ägna sig mer åt scenkonst

Läs mer

Varför envisas så många verksamheter att lägga budget och prognos i Excel?

Detta är en berättelse om företaget Örjan Svensson och hur de driver sin budget och prognosprocess. De hade tidigare haft problem med en hemmasnickrad lösning som innebar mycket extra arbeta för företaget. Som för så många andra företag och organisationer föll valet av verktyg av bekvämlighetsskäl på Excel. Att driva en budget- och prognosprocess i Excel är hanterbart, men det finns fallgropar. Några av dessa har vi valt att belysa i denna artikel genom att berätta om Örjan Svenssons erfarenheter från deras budget- och prognosarbete.

Läs mer