Budget med mål & verksamhetsstyrning

Gör verkamhetsstyrningen komplett med hjälp av vår integration till Stratsys. Hantera mål och verksamhetsstyrning i Stratsys och lägg din budget i Konstrukt. Produkterna integrerar fint och ger en sömlös känsla ihop

Hantera verksamhetsplanen

Definiera områden och övergripande mål för verksamheten. Bryt ned dessa i strategiska mål, mätetal och aktiviteter. På detta sättet ges möjlighet till uppföljning på en avdelning samt möjlighet att se analys kopplade mätetal och aktiviteter.

Budgetera inne i Stratsys

Användaren arbetar i Konstrukt men det upplevs som den är inne i Stratsys. Exempelvis kan användaren via årshjulet, som definierar aktiviteter över året i Stratsys, navigera direkt till personalbudgeten i Konstrukt utan att lämna Stratsys.

 

Verkar detta intressant, tag kontakt med oss så berättar vi mer.

Johan Larsson - Försäljning
+46 709 64 51 81