Budget & Prognos

Konstrukt kan hantera budget och prognos för både offentlig och privat verksamhet. Systemet anpassas för att passa organisationens budgetprocess med tillhörande budgetmoment och attestflöden. Se till att fylla systemet med det underlag som behövs för processen och läs in relevanta referenser från ekonomisystemet.

Vare sig om du tänker dig ett klassiskt budgetupplägg med ett fåtal dimensioner eller om du behöver budgetera på hög detaljnivå med 20 dimensioner eller mer så är Konstrukt systemet för dig.

Så sätter vi upp Konstrukt för budgetprocessen

  1. Samla in de underlag som behövs för budgetprocessen. Underlag som ofta är av intresse är personal och lönedata, utfall, tidigare budgetar och prognoser samt anläggningsregister och befintliga avskrivningar
  2. Konfigurera de dimensioner och appar som krävs för att stötta budgetprocessen. Bygg attestflödet för respektive app och börja budgetera
  3. Följ upp direkt i Konstrukt eller aktuellt system för uppföljning/BI

Prognos

När väl budgetarbetet är avslutatat går systemet över i prognosläge. Anpassa de appar som togs fram under budgetprocessen till prognosarbetet. Fyll på med utfall varje månad och se till att systemet konfigureras att visa skillnaden mellan budget, prognos och utfall

Johan Larsson - Försäljning
+46 709 64 51 81

Några av våra kunder

Andra användningsområden för Konstrukt

Budget och prognos för tjänstesäljande företag

Vi har en färdig budget och prognoslösning för företag som säljer timmar inom olika typer av branscher, dvs konsultföretag, bemanningsföretag, städföretag och andra tjänstesäljande företag.

Budget i offentlig verksamhet

Budgetarbetet handlar inte bara om att den enskilde resultatansvariga håller ordning på sin detaljbudget utan det handlar även om att tydligt överblicka en hel förvaltnings totala budget med en lång lista verksamheter. Budgetarbetet handlar om verksamhetsstyrning för hela organisationen. Det är viktigt att kommunfullmäktiges beslut tydliggörs ner i verksamheten för de nämnder och förvaltningar som besluten gäller.

Drivarbaserad resultatbudget för Telekom & IT

Börjar den gamla Excel-baserade processen bli för tunggrodd? Saknas detaljerna i resultatbudgeten för att på bästa sätt kunna förankra den ut i hela verksamheten? Har ni svårt att motivera säljarnas löner? Kan ni inte på ett tydligt sätt presentera försäljningsmål och vilka drivare som ligger bakom de beräknade intäkterna?

Beyond Budgeting – Planering i en föränderlig omvärld

Sker det många förändringar löpande i er verksamhet som nuvarande planeringsverktyg har svårt att hantera? Har ni svårt att anpassa er planering till en föränderlig omvärld? Blir er budget snabbt inaktuell och funderar ni på att helt eller delvis överge det traditionella budgetarbetet?

Försäljningsprognoser för företag i förändring

Ger inte prognosarbetet de indikationer ni behöver i era beslut? Anpassas försäljningsprognoserna tillräckligt ofta till verkligheten? Har ni svårt att överblicka företagets utveckling på kort tid? Använder ni prognosverktyg som möter era behov?

Aktivitetsbaserad Budgetering – Decentralisera planeringsarbetet

Utgår er budget från den ekonomiska redovisningen snarare än den operativa verkligheten? Har ni svårt att förankra budgeten i organisationen? Är det svårt att helt kartlägga vad det är som driver kostnader och intäkter i er verksamhet?