Beyond Budgeting – Planering i en föränderlig omvärld

Sker det många förändringar löpande i er verksamhet som nuvarande planeringsverktyg har svårt att hantera? Har ni svårt att anpassa er planering till en föränderlig omvärld? Blir er budget snabbt inaktuell och funderar ni på att helt eller delvis överge det traditionella budgetarbetet?

Få med hela organisationen

Det är väldigt viktigt att ha hela organisationens stöd i budgetarbetet, och genom att kunna hålla jämna steg med en föränderlig omvärld så ökar förtroendet från organisationen och resultatet av planeringen får betydligt större effekt.

Hur påverkas din budget av omvärlden?

Osäkerhet på världens börsmarknader har mer eller mindre påverkan på de flesta företag, ta som exempel finanskrisen 2009 och dess påverkan på världens börser och konjunkturen. Förändringar på världsmarknaden sker numera väldigt fort och alla länder är, som ett resultat av globaliseringen, starkt beroende av varandra för att fungera.

Greklands skuldkris, Storbritanniens utträde ur EU, samt prisfallen på oljan under 2015 är exempel yttre omständigheter som påverkar företag i hela världen. Vem hade förutsett detta? Sverige som dessutom är ett starkt exportberoende land behöver snabbt kunna anpassa sin planering till denna typen av händelser.

Välj ett flexibelt planeringsverktyg

Konstrukt är byggt för att hantera en föränderlig planeringsprocess. Arbetet med löpande prognoser tätt kopplade till företagets mål kan med fördel jämföras mot det löpande utfallet. På detta sättet förbättras dialogen i och omkring planeringsarbetet och fokus hamnar på skillnaden mellan målsättningen och utfallet. Planeringen görs på de aktiviteter/drivare som driver kostnader eller intäkter i er prognos.

Konstrukt kan, likt Excel, hantera avancerade beräkningar. Genom att läsa in och hantera de prognostiserade siffrorna kan ett resultat som speglar aktuellt planerings-scenario snabbt och enkelt tas fram.

Johan Larsson - Försäljning
+46 709 64 51 81