Paketering för kunder till en redovisningsbyrå

Kostnadseffektivt - De av byråns kunder som ansluter delar på kostnaden för framtagande av paketeringen!

Paketera Konstrukt för återanvändning

Vi blev kontaktade via hemsidan av en redovisningsbyrå i Stockkholm som hade flera kunder som var i behov av en enklare lösning för budget och månadsvis rapportering med uppföljning av utfall mot budget.

Vi har nu kört budgetprocessen med första kunden och det har gått bra, varför vi nu planerar att rulla ut samma lösning till fler kunder. Vi paketerar inte bara lösningar för redovisningsbyråers kunder utan även för företag och organisationer inom olika branscher med liknande behov och process.

Första kunden började nu i oktober och är tänkt att fungera som referens för resten av byråns kunder med samma behov. Syftet är att kunna erbjuda ett väldigt kostnadseffektivt verktyg för byrån att erbjuda sina egna kunder. Detta kommer både spara tid och pengar då flera kunder får samma lösning och eftersom redovisningsbyråer ofta sköter hela ekonomifunktionen för kunderna. Upplägget gynnar både byrån och dess kunder.

I detta fallet är även de flesta av byråns kunder användare av ett och samma affärssystem som brister något i förmågan att ta ut rapporter, vilket nu kommer göras i Konstrukt istället. Själva budgetimplementationen är relativt enkel, men fortfarande en klar förbättring från dagens verktyg Excel. Läs om utmaningarna med budgetering i Excel

Enkel lösning

Lösningen är relativt enkel och innehåller i nuläget enbart några få appar, se nedan. I dessa kan kunden lägga både en intäktsbudget och kostnadsbudget. I dagsläget läggs intäktsbudgeten direkt på kostnadsstället men lösningen är planerad att utökas till att inkludera även en intäktsapp som driver in intäkterna till budgeten via de intäktsdrivare som verksamheten har, i detta fallet medlemsavgifter. I budgetläget använder kunden ena rapporten, Rapport – Budget, och löpande under året, eftersom inget aktivt prognosarbete utförs, används den andra, Rapport – Uppföljning, för att jämföra ackumulerat utfall med budget för att bilda sig en uppfattning om hur mycket som återstår av budget.

I personal-appen läser Konstrukt in personal-data från personalsystemet och räknar sedan fram den budgeterade lönekostnaden. I budget-appen anges kostnader och intäkter i absoluta belopp.