Budget, prognos och produktionsplanering hos Riksteatern

Riksteatern har länge haft ett behov av att effektivisera sina planeringsprocesser eftersom allt för mycket tid läggs på manuellt arbete och nuvarande verktyg uppfyller inte behoven. De arbetar idag med Excel och har ett hemmasnickrat produktionssystem. Under hösten 2018 hjälper Konstrukt Riksteatern att avsevärt minska tidsåtgången i deras arbete.

Bakgrund och problembeskrivning

Riksteatern arbetar sedan länge med Excel i sitt budgetarbete kompletterat med en hemmasnickrad lösning för deras produktionsplanering. Produktionsplaneringen innebär prognostisering av kostnader och intäkter för olika föreställningar och turnéer. Allt detta sys ihop med hjälp av QlikView. Som resultat av detta tar verksamhetsstyrningen alldeles för mycket tid och Riksteatern har sedan länge haft ett starkt behov av förbättring. Under hösten 2018 driver Konstrukt ett projekt hos Riksteatern för att råda bot bot på problemet

Vad hjälper Konstrukt till med?

Genom att lämna nuvarande verktyg och flytta in arbetet i Konstrukt så slipper producenter och verksamhetschefer arbeta med flera versioner av samma budgetmall, samtidigt som de får ett intuitivt gränssnitt att arbeta i med begrepp relevanta för deras roll. Verksamheten får också hjälp med snabb support i deras planeringsarbete eftersom centrala administratörer på Riksteatern kan gå direkt in och se vad användarna ser. Ur controllers och centrala användares perspektiv kommer mycket arbete, som konsolidering av mallar och annat manuellt arbete, lyftas från deras axlar.

Riksteatern arbetar flitigt med att involvera verksamheten i planeringen året om med budget, prognos och produktionsplanering av turnéer och föreställningar. Produktionsplaneringen är ett stort arbetsmoment med mycket manuellt arbete och ett krångligt användargrännssitt. Detta kan nu istället skötas smidigare och med större grad av automatik i Konstrukt.