Månad: december 2017

Varför envisas så många verksamheter att lägga budget och prognos i Excel?

Detta är en berättelse om företaget Örjan Svensson och hur de driver sin budget och prognosprocess. De hade tidigare haft problem med en hemmasnickrad lösning som innebar mycket extra arbeta för företaget. Som för så många andra företag och organisationer föll valet av verktyg av bekvämlighetsskäl på Excel. Att driva en budget- och prognosprocess i Excel är hanterbart, men det finns fallgropar. Några av dessa har vi valt att belysa i denna artikel genom att berätta om Örjan Svenssons erfarenheter från deras budget- och prognosarbete.

Läs mer