Din planering har aldrig varit enklare

Inget företag är det andra likt. Anpassa Konstrukt efter dina behov och få de precis så som du vill ha det.

Konstrukt kan skräddarsys mot dina önskemål

Beroende på vilken typ av planering er verksamhet behöver så kan Konstrukt anpassas för att hantera det. Om behovet är att planera antal ärenden för en supportfunktion kan produkten konfigureras och paketeras för att möta förväntningarna. Handlar det om en klassisk budgetprocess så kan Konstrukt konfigureras och paketeras även för detta ändamål. Planeringen hanteras via apparna och arbetet kan antingen bedrivas ur ett top-down- eller bottom-up- perspektiv.

Ett planeringsverktyg med många användningsområden

Drivarbaserad resultatbudget för Telekom & IT

Börjar den gamla Excel-baserade processen bli för tunggrodd? Saknas detaljerna i resultatbudgeten för att på bästa sätt kunna förankra den ut i hela verksamheten? Har ni svårt att motivera säljarnas löner? Kan ni inte på ett tydligt sätt presentera försäljningsmål och vilka drivare som ligger bakom de beräknade intäkterna?

Budget och prognos för kommuner

Ställs ni inför tuffa utmaningar inför kommande år? Svårt att uppskatta kostnaderna? Är boendefrågan för nyanlända lite svåröverskådlig? Hur ser kostnaderna för ekonomiskt bistånd ut? Har ni inte 100% koll på vad som egentligen driver era utgifter?

Försäljningsprognoser för företag i förändring

Ger inte prognosarbetet de indikationer ni behöver i era beslut? Anpassas försäljningsprognoserna tillräckligt ofta till verkligheten? Har ni svårt att överblicka företagets utveckling på kort tid? Använder ni prognosverktyg som möter era behov?

Beyond Budgeting – Planering i en föränderlig omvärld

Sker det många förändringar löpande i er verksamhet som nuvarande planeringsverktyg har svårt att hantera? Har ni svårt att anpassa er planering till en föränderlig omvärld? Blir er budget snabbt inaktuell och funderar ni på att helt eller delvis överge det traditionella budgetarbetet?

Aktivitetsbaserad Budgetering – Decentralisera planeringsarbetet

Utgår er budget från den ekonomiska redovisningen snarare än den operativa verkligheten? Har ni svårt att förankra budgeten i organisationen? Är det svårt att helt kartlägga vad det är som driver kostnader och intäkter i er verksamhet?

Konstrukt - en flexibel planeringsplattform

Konstrukt är en teknisk plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys precis enligt dina önskemål, tack vare en genomtänkt och kraftfull arkitektur och ett rikt utbud av funktioner.

Läs mer om produkten

Kontakta oss

Vill du veta hur Konstrukt kan skräddarsys för just din verksamhet? Vi vill gärna höra vilka utmaningar du står inför och älskar att bolla idéer om hur Konstrukt kan skapa värde i olika organisationer.

Kontakta oss för mer information