Paketering för kunder till en redovisningsbyrå

Kostnadseffektivt - De av byråns kunder som ansluter delar på kostnaden för framtagande av paketeringen!

Konstrukts första paketerade lösning

Vi blev kontaktade via hemsidan av en redovisningsbyrå i Stockkholm som hade flera kunder som var i behov av en enklare lösning för budget och månadsvis rapportering med uppföljning av utfall mot budget. Vi har nu kört igång första kunden och går det bra så kan samma lösning rullas ut till fler kunder

Första kunden började nu i oktober och är tänkt att fungera som referens för resten av byråns kunder med samma behov. Syftet är att kunna erbjuda ett väldigt kostnadseffektivt verktyg för byrån att erbjuda sina egna kunder. Detta kommer både spara tid och pengar då flera kunder får samma lösning och eftersom redovisningsbyråer ofta sköter hela ekonomifunktionen för kunderna. Upplägget gynnar både byrån och dess kunder.

I detta fallet är även de flesta av byråns kunder användare av ett och samma affärssystem som brister något i förmågan att ta ut rapporter, vilket nu kommer göras i Konstrukt istället. Själva budgetimplementationen är relativt enkel, men fortfarande en klar förbättring från dagens verktyg Excel. Läs om utmaningarna med budgetering i Excel