Värmdö Kommun

Värmdö kommun har tidigare jobbat med Excel i sitt Budget- och Prognosarbete. Under hösten 2017 leder Mindcamp implementationen av Konstrukt hos Värmdö med förhoppningen att kunna hjälpa Värmdö få ett bättre stöd för sin budget och prognosprocess

Konstrukt gör skillnad

Genom att erbjuda de olika förvaltningarna ett enhetligt verksamhetsstöd gör Konstrukt det möjligt för verksamheterna att effektivisera sitt budget och prognosarbete. Slutanvändarna erbjuds appar där de förväntas mata in endast det som är relevant för den aktuella användaren. Systemet räknar därefter fram det planerade resultatet automatiskt. Något som slutanvändaren kan analyserara i Konstrukts resultatappar eller i Qlik Sense.

För att beräkna intäkten för respektive skola fyller rektorn i det antal elever som väntas gå på skolan under året. Baserat på de löner och tjänstgöringsgrader som lästs in från personalsystemet simulerar Konstrukt lönekostnaden. Behöver någon resurs flyttas, delas eller vara föräldraledig, då justeras dessa värden direkt i appen. Personalkostnaderna räknas därefter om av Konstrukt.

Användarna hos hemtjänsten i vård och omsorgsnämnden planerar sin verksamhet på ett något annorlunda sätt, där baseras förvaltningens intäkt på hur många timmar vård som levereras olika tider på dygnet. Ersättning för semester beräknas på ett annat sätt med andra regler jämfört med tex en förskola.