Migrationsverket

Migrationsverket är en stor organisation med över 200 användare. Behovet av lokal implementation och ett enkelt och pålitligt system var stort och de hade länge kämpat för att nå en gemensam bild för produktionsplaneringen och bemanningsplaneringen. Tidigare hade planeringen hanterats på olika sätt av regionerna runt om i landet.

Behovet

Behovet är tydligt – de behövde ett verktyg för att på bästa sätt skapa ett enhetligt sätt att planera för såväl deras interna bemanning som för hantering av ärenden.

Gemensam planering med Konstrukt

Med hjälp av Konstrukt skapades ett gemensamt sätt att hantera planering och uppföljning av både bemanning och produktionen. Produktionsplaneringen består av olika ärendeslag inom främst Asyl och Arbetstillstånd. Bemanningen är själva personalhanteringen. De planerar även för mängden vidarebosättningsärenden och hur de skall hantera detta. Migrationsverket har som ett resultat av de senaste årens flyktingvåg ett starkt behov av ett effektivt arbetssätt vad gäller planering av sin verksamhet.