Budget

Konstrukt kan konfigureras att hantera de allra flesta budgetscenarion för de flesta branscher.

Vare sig om du tänker dig ett klassiskt budgetupplägg med ett fåtal dimensioner eller om du behöver budgetera på hög detaljnivå med 20 dimensioner eller mer så är Konstrukt systemet för dig.

Användningsområden inkluderar

  • Klassisk budget & prognos
  • Flerdimensionell budget
  • Investeringsbudget
  • Aktivitetsbaserad budget

För mer läsning, se nedan.