Budget och prognos för kommuner

Ställs ni inför tuffa utmaningar inför kommande år? Svårt att uppskatta kostnaderna? Är boendefrågan för nyanlända lite svåröverskådlig? Hur ser kostnaderna för ekonomiskt bistånd ut? Har ni inte 100% koll på vad som egentligen driver era utgifter?

Se till att strukturera upp planeringen i tid för att undvika problem senare under budgetåret. På detta sättet går försöka påverka vart pengar faktiskt går och planera för eventuella omfördelningar inom kommunens budget.

Har du koll på kostnaderna?

Hur ser skatteintäkterna ut inför året? Är det dags att höja eller kanske tom sänka skatten? Hur ser kommunens pensionskostnader ut? Hur ser in- och utflyttningen samt den relaterade bostadssituationen ut? Påverkas ni av skatte-utjämningssystemet?

Identifiera din kommuns utmaningar och möjligheter med hjälp ett smidigt budgetsystem. Med hög detaljnivå och komplexa verksamheter kräver planeringen av kommunens budget ett anpassat system som hanterar många olika aktiviteter.

Med Konstrukt är det enkelt att få en överblick över verksamheten samtidigt som ni snabbt och enkelt får en uppfattning om vad det är som skapar kostnader.

Få en överblick över kommunens budget och prognos

Konstrukts implementationspartners hjälper er hitta vad som driver kostnaderna i kommunen inom tex vård, skola och omsorg. Därefter kan vi bygga olika appar i Konstrukt för att budgetera dessa drivare/aktiviteter. Systemet är användarvänligt och enkelt att navigera i.

Apparna knyts till beräkningar som i sin tur skriver till resultatbudgeten. Det finns ingen anledning att budgetera allt på kontonivå utan ge din kommun chansen att budgetera det ni kan bäst, era enskilda aktiviteter!

Johan Larsson - Försäljning
+46 709 64 51 81

Våra kunder